Specijalna folija za postizanje efekta tzv. "špijunskog" prozora

Cilj izrade ,,špijunskog prozora“ je, da sa jedne strane stakla (posmatračke strane), možemo videti dešavanja na drugoj strani (posmatrana strana), a isto se u obrnutom smeru ne dešava, naime, osoba koja se nalazi na posmatranoj strani, ne vidi zbivanja na posmatračkoj strani. Za postizanje ovakvog efekta, postoji potreba kod brojnih organa za održavanje javnog reda, na aerodromima, u raznim institucijama, pa i u kancelarijama gde rukovodilac želi savršen pogled na zaposlene, ali ne i u obrnutom smeru.

U cilju postizanja ovakvog efekta, potrebno je postići najviši mogući stepen odbijanja vidljive svetlosti na posmatranoj strani, a na posmatračkoj strani ovu vrednost treba svesti na najmanju moguću meru. To se prvenstveno postiže na taj način, što se mora povećati razlika u količini svetlosti između dve strane. Da budemo precizniji, na posmatranoj strani treba da je veća količina svetlosti nego na posmatračkoj strani.

Prema zakonima fizike, postizanje efekta tzv. ,,špijunskog prozora“ je moguće onda, kada su dve strane razdvojene jedna od druge i izuzev svetlosti koja prodire kroz staklenu površinu koja je preinačena u ,,špijunski prozor“, više ni iz jednog pravca nikakva svetlost ne dopire sa posmatračke strane na posmatranu stranu. To se može postići na pr. između dve sobe, ili u slučaju jedne kabine, tako da se količina svetlosti na dva prostora može nezavisno regulisati. U slučaju kristalno čistog stakla, efekat se može postići razlikom u količini svetlosti približnog srazmera 250:1 .

Ako koristimo foliju pri izradi ,,špijunskog prozora“, gore spomenuti srazmer se može značajno smanjiti. Za ovu svrhu je do sada bila najpogodnija srebrna reflektujuća folija R20 SR HPR, koja je efekat omogućila već kod srazmera 7:1 . Naš novi proizvod, folija sa oznakom RN 07 GR SR HPR, efekat ,,špijunskog prozora“ omogućuje (u slučaju kristalno čiste termo konstrukcije) već kod srazmera 2:1 ! Čak i kod srazmera 1:1 omogućuje pogled sa posmatračke strane, ali pod ovim okolnostima je ograničen pogled moguć i sa posmatrane strane.