Fuzija EWFA i IWFA

Međunarodni savez za ravna stakla (IWFA) i Evropski Savez za Folije (EWFA) su se sporazumeli o spajanju /fuziji/ resursa, a zajednički cilj je promovisanje i upoznavanje folija, delatnost na njihovoj popularizaciji, kao i praćenje i nadzor toka izrade pravne regulative u sferi folija. Shodno novoj strukturi, EWFA i IWFA i dalje ostaje evropska organizacija sa sedištem u Briselu. Tokom poslednje održane skupštine EWFA u Parizu, članstvo je jednoglasno donelo odluku o fuziji dva saveza, takođe su izabrani članovi Odbora /borda/ direktora EWFA. Sastav Odbora direktora će ubuduće činiti: predstavnici – članovi EWFA proizvođača, kao i dva predstavnika – člana evropskih distributera folija. Predstavnik distributera i dalje ostaje Gal Peter, predstavnik LLumar-a za jugoistočnu Evropu (d.o.o. ,,Gal i Partner“), kao i Carlos Miguel portugalski distributer folija. Na sednicama Odbora direktora, osim članova borda, prisustvovaće i predstavnici GGF (Glass and Glazing Federation) i ETO (European Tuning Organization), koji neće imati pravo glasa, ali će njihovim stručnim znanjem i iskustvom u znatnoj meri doprineti radu saveza.