Zar si mislio da će fabrički obojeno staklo da te zaštiti?

Sa aspekta štetnog dejstvaUV zraka, automobil je jedno od najopasnijih mjesta. Sada već sve viševremena provodimo u automobilu, naročito tada, kada tokom ljeta polazimo naduža putovanja, ili svakog vikenda putujemo do plaže. U vozilu su i vozač iputnici u relativno malom prostoru okruženi takvim staklenim površinama,koje su izložene dejstvu sunčevih zraka, što znači i štetnih UVA zraka, a ipropuštaju ih.

Automobilska stakla filtriraju UVB zrake, ali ne i UVA zrakekoje propuštaju, a koji mogu biti uzročnici npr. melanoma, karcinoma kože.Kod nekoliko najnovijih tipova automobila, prednje vjetrobransko staklopruža određenu zaštitu od UV zraka, ali sve ostale staklene površine u veomamaloj mjeri filtriraju zrake iz ultravioletnog spektra koji su raznihtalasnih dužina. Prije se u naučnim saznanjima smatralo, da su zraci kojispadaju u spektar čija talasna dužina omogućuje prodiranje kroz automobilskastakla ,,bezbjedni”, ali su najnovija istraživanja dokazala da su ovetvrdnje netačne, a činjenice koje su objavljene na osnovu najnovijihistraživanja, potvrđuju, da i zraci sa većom talasnom dužinom štetnodjeluju, mada se posljedice primjećuju nešto kasnije.

Nažalost, dejstvo UVzraka u organizmu se kumulira, nagomilava i moguće je da će se simptomipojaviti tek nakon nekoliko godina, kao rezultat doze koja se akumuliralatokom godina. Posmatranjem , kao i jednostavnim činjenicama je takođe mogućedokazati da štetni sunčevi zraci i kroz staklo dopiru do naše kože i očiju;sjetimo se da novine koje smo zaboravili kod prozora, poslje nekoliko danaizbljede.