Vesti

Upoznaj se sa najnovijim LLumar informacijama, kao i sa najvažnijim promenama u industriji folija

Ranije zabeleške

Mađarski Dani – Kluž

Ove godine se po peti put organizuje manifestacija pod nazivom ,,MađarskiDani – Kluž“, čiji je sponzor, a i učesnik lokalno predstavništvo LLumara;takođe je učestvovala i kompletna ekipa LLumara za jugoistočnu Evropu.

Opširnije...

SEMA Show 2016

Najveću svetsku manifestaciju u ovoj sferi su i 2016. godine posetili najveći proizvođači i distributeri, kao i ljubitelji automobila iz svih krajeva sveta, tako da smo i mi bili prisutni u Vegasu.

Saznajte više...

Fuzija EWFA i IWFA

Međunarodni savez za ravna stakla (IWFA) i Evropski Savez za Folije (EWFA)su se sporazumjeli o spajanju /fuziji/ resursa, a zajednički cilj jepromovisanje…

Saznajte više...