Vesti

Upoznaj se sa najnovijim LLumar informacijama, kao i sa najvažnijim promenama u industriji folija

Ranije zabeleške

Mađarski Dani – Kluž

Ove godine se po peti put organizuje manifestacija pod nazivom ,,MađarskiDani – Kluž“, čiji je sponzor, a i učesnik lokalno predstavništvo LLumara;takođe je učestvovala i kompletna ekipa LLumara za jugoistočnu Evropu.

Opširnije...

Od displeja vetrobran?

Često se i van cilja određene studije i u drugim sferama postižu revolucionarni rezultati, sada displej /staklo tzv. ,,pametnih uređaja“ može da unese velike promene u automobilsku industriju.

Saznajte više...

SEMA Show 2016

Najveću svetsku manifestaciju u ovoj sferi su i 2016. godine posetili najveći proizvođači i distributeri, kao i ljubitelji automobila iz svih krajeva sveta, tako da smo i mi bili prisutni u Vegasu.

Saznajte više...