Proizvođač

Eastman Chemical Company

Proizvođač LLumar folija za staklene površine je Eastman Chemical Company, poznat i kao Eastman Kodak kojeg je 1920. godine osnovao George Eastman. Eastman proizvodi takve savremene materijale, specijalna hemijska sredstva i industrijske proizvode, koje milioni građana koriste svakodnevno u svojim domaćinstvima.

Eastman raspolaže sa jednim od najvećih i najbolje integrisanih proizvodnih centara na svetu. Početak istorijata marke LLumar se vezuje za 1956. godinu i za preduzetnika Julius Hermes-a. Obojeni PET (polyethyleneterephthalate) – je danas najčešće korišćen poliester kod folija za staklene površine – čiji je tvorac bio Hermes, čovek koji je bio u pravo vreme na pravom mestu, sa odgovarajućim proizvodom i koji je svetsku industriju folija učinio onakvom kakva je danas.

Marka LLumar je osnovana 1977. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, koja će se kasnije pojaviti i na globalnom tržištu.

Stručna podrška
Kontinuirano i neposredno radimo i sarađujemo sa planerima, proizvođačima, kupcima, a oni pomažu u stvaranju takvog proizvoda, koji povećava efikasnost i učinak staklenih površina. U ovoj industrijskoj grani nudimo najširu skalu proizvoda, sa proizvodima vrhunskog kvaliteta, koji se izrađuju u najčistijem okruženju tzv. “clean-room”. Naši specijalizovani saradnici će Vam pomoći u izboru folije koja najviše odgovara da toj staklenoj površini. Takođe će Vam pomoći pri proceni moguće uštede, kao i vremenskog perioda za povraćaj uloženog novca i stepena smanjenja emisije CO2.

Zahvaljujući mreži ovlašćenih montažera, svaki LLumar proizvod će biti profesionalno postavljen.