Uspostavljanje kontakta

Pišite nam, saopštite Vaše mišljenje!

Kontakti
LLumar Srbija

D.o.o. Barat-Promet.
Nušićeva 8, 24420 Kanjiža
Tel: +381 63 534-193

Predstavništvo u Beogradu:
Ariljska 2, 11000 Beograd
Tel: +381 11 286 3592
E-mail: info@llumar.rs