Sa folijama se obezbeđuje nova pojava

Novo lice Red Bull Racing centra

Red Bull je već pre početka sezone 2005. kupio Jaguar Racing-a. Promena vlasnika je rezultirala i nužnom promenom kancelarijskog prostora – nov nameštaj i nov stil koji će odgovarati zvaničnim bojama i imidžu Red Bull-a. Shodno tome, veliki spoljašnji deo zgrade su obojili srebrnom bojom, ali je projektant hteo da postigne isti efekat i kod cele fasade građevine. Projektant se obratio LLumaru, da predloži foliju za prozorska stakla sa velikim učinkom, koja će pružiti efekat srebrne boje i da je pogodna za to, da se primeni na celokupnu staklenu površinu koja se nalazi na fasadi. Pored toga što se montažom folija postigao željeni moderan, srebrnasto-reflektujući efekat, znatno je umanjeno prodiranje toplote i zaslepljujuće svetlosti u zgradu.