Montiranje dekorativnih folija u restoranu "Symphonia"

Rešenje za razdvajanje prostora sa stilom i ukusom!

U restoranu “Symphonia” u Debrecenu, trebalo je na unutrašnjim staklenim površinama rešiti razdvajanje prostora i to na način da savremeni pojavni oblik staklenih površina i dalje bude sačuvan. Montiranjem LLumar dekorativnih folija, deo staklenih površina je naknadno dobio izgled /efekat/”peščanog nanosa”, što je omogućilo postizanje novog, dopadljivog izgleda, a i sa funkcionalnog aspekta je ovakvo rešenje veoma dobro.

Izvođač radova: d.o.o. “Foltom”.