City Clinic Sofia

Novi stil, efikasna toplotna zaštita

“Citi Clinic” je novo otvorena mega-klinika u glavnom gradu Bugarske. Građevina je prvobitno bila u funkciji salona za automobile, sa kružnim staklenim zidovima. Tokom renoviranja, staklene površine su sa unutrašnje strane prekrivene zidom od gips karton ploča. Dok je kod salona zaautomobile bio potreban potpuni uvid u unutrašnjost tj. providne površine, sada je to za kliniku predstavljao problem, te je “providnost” trebalo eliminisati, da se ne bi videli zidovi od gips karton ploča. Rešenje je bilo montiranje reflektujućih folija za spoljašnju upotrebu. Izbor je pao na LLumar Helios RHE35 ER HPR srebrnu reflektujuću foliju, koja je, pored toga što je pružila novi pojavni oblik građevini, prekrivala zidove od gipskarton ploča, takođe omogućila i izuzetnu toplotnu zaštitu građevinskom objektu.

Ogromne staklene površine i promenljivi meteorološki uslovi su predstavljali veliki izazov tokom realizacije radova. U cilju brzog i profesionalnog izvođenja radova, izabrana je iskusna, međunarodna ekipa, koja se već dokazala da je dorasla radu u sličnim uslovima i da je njihova realizacija radova veoma kvalitetna. 1.600 m2 folije je montirano u kratkomvremenskom roku i sva očekivanja su u potpunosti ispunjena.

Izvođenje radova su vršili: “”ET Multico” – Bugarska, “Interschop Concept” – Rumunija, d.o.o. “Thomy Folia – Scuderia Power”, d.o.o. “Fiana folia”.