Uputstvo za izbor savršene folije

U čitavom svetu postoji mnogo brendova u sferi folija, koji sebe predstavljaju i kao proizvođače istih. Sa nekoliko važnih podataka i činjenica, pomoći ćemo Vam da se snađete u ovoj zbrci dezinformacija.

Najbolji način za izbor pouzdanog brenda folije.

Na svetskom tržištu, kao i na tržištu R. Srbije, nude nam se takvi proizvodi za koje nismo sigurni da su vredni novca kojeg bi možda u njih uložili. Za neupućenog kupca, teško je proceniti koji su upravo ti brendovi (marke) koji su pouzdani, dugo prisutni na tržištu, a da su sigurna investicija. Folije koje su lošeg kvaliteta, u roku od 1-2 godine, ili čak u roku od nekoliko meseci, gube od svog kvaliteta, što kupac ponekad i ne primeti, međutim, takve folije ni približno ne ostvaruju namenu zbog koje su kupljene. Postavite sebi osnovna, suštinska pitanja – šta u stvari želite i saznaćete koji je brend pouzdan, šta sve stoji iza reklame, a zbog toga predlažemo da potražite odgovore u vezi sa svim brendovima pre nego što se definitivno odlučite. Zapitajte se:

  • Ko je proizvođač folija?
  • Da li je proizvođač/distributer, član neke međunarodne organizacije u ovoj grani industrije?
  • Koji su garantovani termini za isporuku i ko je ovlašćen za pružanje garancije?
  • Koje i kakve reference (pokazatelje kvaliteta) prikazuje distributer?
  • Ko će vršiti montažu folije?
  • Kakvu ću potvrdu kvaliteta dobiti o foliji?

 

Ko je proizvođač folije?

Danas na svetu postoji više stotina proizvođača folija. U Kini i u Koreji se gotovo na svakom ćošku mogu naći “pogoni” za proizvodnju folija. Od spomenutih više stotina “proizvođača”, samo je 5-6 takvih firmi, koje se na profesionalnom nivou bave sa proizvodnjom folija, a raspolažu sa odgovarajućim sredstvima i koriste kvalitetne sirovine i repromaterijal u cilju proizvodnje kvalitetnih i trajnih folija. Ako znamo ko je proizvođač određenog brenda (marke), možemo doći do detaljnijih obaveštenje i saznanjao da tom proizvodu. U mnogim slučajevima, mesto gde se odvija proizvodnja daje nam do znanja činjenice o materijalu i kvalitetu; uopšteno posmatrajući, kvalitet materijala poreklom iz Azije tj. sa istoka, često je problematičan.

Eastman je proizvođač LLumar proizvoda. Folije se proizvode u Sjedinjenim Amaričkim Državama i to pod vrlo strogim nadzorom i kontrolom. 

Da li je proizvođač/distributer, član neke međunarodne organizacije u ovoj grani industrije?

Svaki veći proizvođač folija je član organizacije EWFA (Evropski Savez za Folije). Predmetna organizacija je za svoje članove postavila veoma stroge zahteve po pitanju kvaliteta kao i etike, kako bi krajnji potrošač garantovano dobio kvalitetan proizvod. Listu članova možete pogledati na websajtu ove organizacije.

Eastman, koji je proizvođač LLumar proizvoda, član je i organizacije EWFA. Distributer ovih proizvoda za jugoistočnu Europu, takođe je član evropskog saveza, a ujedno je i predstavnik evropskih distributera u direktorijumu EWFA. 

Koji su garantovani termini za isporuku i ko je ovlašćen za pružanje garancije?

Termini za garanciju su važni ali nisu uvek pouzdani, pošto nije svejedno ko daje garanciju, jer se garancija može odnositi na garanciju brenda (marke), na garanciju distributera, kao i na fabričku garanciju. Distributerska garancija i garancija brenda (marke), same po sebi ne vrede ništa, ako pored njih ne postoji i fabrička garancija. Pojedina marka i distributer mogu da nestanu od danas do sutra, što se nedavno dogodilo i sa više firmi. Mnogo su manje šanse za prestanak postojanja vodećeg proizvođača folija bez pravnog naslednika! Izaberite ISKLJUČIVO takav brend (marku), čiji je proizvođač poznat, a garancija je preko fabrike obezbeđena.

Za garanciju proizvoda LLumar, dodatno garantuje Eastman, preduzeće vredno 9 milijarde dolara. Distributeri LLumar-a su ovlašćeni da krajnjim potrošačima ponude i obezbede garantne termine i uslove koji su publikovani i prezentovani isključivo od strane fabrike. 

Koje i kakve reference (pokazatelje kvaliteta) prikazuje distributer?

Mnogi distributeri prikazuju takve reference (pokazatelje kvaliteta), koji obmanjuju ili nisu verodostojni. Imajte poverenja samo u one proizvođače, koji koriste podatke shodno evropskim standardima EN410 iEN673, a to i naznače tj. prikažu na publikovanom materijalu. Mnogi distributeri koriste IR podatke koji obmanjuju i daju pogrešan prikaz, jer ne postoji standard za merenje IR podataka, tako da svaki proizvođač sam odlučuje na kojoj “talasnoj dužini” će vršiti merenja /a koja naravno, njemu odgovara/, te kod svakog konkretnog proizvoda, može prikazati optimalne rezultate. U slučaju toplotne zaštite, TSER (Potpuno OdbijanjeSunčeve Energije) ili SHGC (Činioci Uvećanja Solarnog Dejstva), pružaju pouzdanu mogućnost poređenja između proizvoda. Pročitajte studiju publikovanu od strane Naučne Akademije u Segedinu. Ukoliko imate dilema u vezi sa AIMCAL ili EWFA, mnoge stvari će Vam postati jasnije.

Svaki LLumar proizvod se meri i kontroliše uz primenu gore pomenutog EN standarda, a što je potvrđeno i u neutralnim laboratorijama. Eastman, u svojstvu proizvođača LLumar proizvoda, ne koristi IR podatke, jer su nepouzdani i mogu da dovedu u zabludu, a ne mogu se vezati ni za odgovarajuće standarde. 

Ko će vršiti montažu folije?

Za svako montiranje profesionalnih folija, preporučuje se i profesionalna realizacija. Neophodno je da proverite, da li lice koje vrši montiranje raspolaže sa položenim stručnim (fabričkim ) ispitom i da li je ovlašćen za montažu folija.

Montiranje proizvoda LLumar, vrše isključivo stručno osposobljena lica koja raspolažu sa fabričkim ispitom. Uverite se pre montiranja, da li izvođač (montažer) poseduje spomenutu diplomu. Ovo možete uraditi kontrolom diplome u radnim prostorijama montažera, a koja treba da je istaknuta na vidnom mestu, ili pomoću LLumar ispostave (kancelarije) u Srbiji (Tel: 024/4877-580, 011/286-3592)